2024 YILI ABİDE UYGULAMASI VE DÖRT BECERİDE TÜRKÇE DİL SINAVI UYGULAMASI TAMAMLANDI  
2024 YILI ABİDE UYGULAMASI VE DÖRT BECERİDE TÜRKÇE DİL SINAVI UYGULAMASI TAMAMLANDI

2024 YILI ABİDE UYGULAMASI VE DÖRT BECERİDE TÜRKÇE DİL SINAVI UYGULAMASI TAMAMLANDI

ABİDE 2024 Araştırması 81 ilde, 2 bin 722 okulda yaklaşık 130 bin; Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ise 40 ilde, 653 okulda yaklaşık 10 bin 635 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. 

ABİDE Araştırması; öğrencilerin Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanma düzeylerini gerçek yaşam senaryoları ile eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmeyi ve bu becerilerin gelişimini yıllara göre izlemeyi hedefliyor. 
 
ABİDE 2024 Araştırması 81 ilde, 2 bin 722 okulda yaklaşık 130 bin öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin kullanıldığı araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri değerlendiriliyor. İlk kez 2016 yılında uygulanan ve ikişer yıllık döngülerle gerçekleştirilen ABİDE Araştırması'nın bu yıl dördüncü döngüsü gerçekleştirildi. 
 
ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporu hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar da oluşturulacak. İki yıllık döngüler hâlinde gerçekleştirilen Araştırma'dan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırma imkânı da sunacak. 
 
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, 10 bin 653 öğrencinin katılımı ile tamamlandı
 
Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dört temel dil becerisindeki (dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma) yeterliklerinin ölçüldüğü ve ilk uygulaması 2022 yılında yapılan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı; 40 ilde, 653 okulda yaklaşık 10 bin 635 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. 
Öğrencilerden, dinleme/izleme bölümünde ortam seslerini geçirmeyen kulaklıklar aracılığıyla farklı düzeylerdeki dinleme etkinliklerini dinleyerek kendilerine iletilen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları; okuma bölümünde ise verilen metinlere ilişkin açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları istenildi.
 
Konuşma bölümünde, sadece öğrencilerin seslerini alan özel mikrofonlarla konuşma etkinlikleri; yazma bölümünde ise verilen konulara ilişkin paragraf ve metin düzeyinde yazma etkinlikleri gerçekleştirildi.
 
Açık uçlu maddelerin puanlanması
 
Bilişsel testlerde çoktan seçmeli maddelerin yanında açık uçlu maddeler de yer aldı. ABİDE Araştırması'nda kullanılan açık uçlu maddelerin puanlanmasına 2024 yılı Temmuz ayında başlanacak. Açık uçlu maddelerin objektif bir biçimde değerlendirilebilmesi adına her bir açık uçlu madde için puanlama anahtarı geliştiriliyor. 
 
Araştırmalarda öğrenci puanları yerine, standart belirleme çalışmaları neticesinde ortaya konan yeterlik düzeylerindeki öğrenci dağılımları inceleniyor. Açık uçlu soruların puanlaması, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerinde (ÖDM) görevli öğretmenler ile sahada gönüllü olarak puanlamaya katılmak isteyen öğretmenler tarafından ÖDM tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak, ÖDM'de görevli öğretmenler ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.
 
Araştırma kapsamında anket uygulamaları
 
Araştırmalar kapsamında uygulanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi anketleriyle bilişsel becerilerin yanında öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de ölçülüyor. Böylece öğrencilerin akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler de incelenebiliyor. 
 
Araştırma raporları 2025 yılında tamamlanacak
 
Başarı testi ve anket uygulamaları neticesinde ortaya çıkan sonuçlar raporlanıyor. Araştırmalara ait raporların 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Araştırma raporlarının öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor.
 
Söz konusu araştırmalar iki yıllık döngülerle uygulanıyor. Böylelikle döngüler arasında karşılaştırmalı veriler elde ediliyor. Araştırmalar, eğitim sisteminde uygulanan politikaların sonuçları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu sonuçlar, gelecek dönemlerde belirlenecek eğitim politikaları için de bir dayanak oluşturuyor.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.